Hyvän isännöintitavan mukaista isännöintiä

Tilipaikassa isännöinti on viety hyvää isännöintitapaa askelta pidemmälle. Olemme kehittäneet täysin oman tavan isännöidä, sillä kiinteistönne kunnon ja arvon säilyttäminen ovat meille kunnia-asia.

Hyvämaineinen taloyhtiö, jonka isännöinti on hoidettu ammattitaidolla, kiinnostaa osakkeiden ostajia ja nostaa osakkeiden jälleenmyyntiarvoa.

Tilipaikan kanssa teette sopimuksen aina Isännöintipalvelujen yleisiä sopimusehtoja noudattaen (ISE 2007).
Ota yhteyttä ja tehdään taloyhtiöstänne yhdessä entistä parempi!

Tilipaikan isännöinti toimii kahdelta paikkakunnalta, Nummelasta ja Karkkilasta.
Huomioithan, että kauttamme saatte myös laadukkaat ja ajantasaiset tilitoimistopalvelut.

Hyvä isännöintitapa on eettinen tapa toimia

Avoimuus on hyvän isännöintitavan keskeinen asia. Yhteistyöllä on hyvä pohja kun isännöitsijä toimii avoimesti ja eettisten ohjeiden mukaan.

Tilipaikka on Isännöintiliiton yritysjäsen. Olemme vahvasti sitoutuneet isännöinnin eettiseen ohjeistukseen, sekä isännöintiliiton valvontamenettelyihin ja kurinpitomenettelyihin.

Syyskuussa 2008 Isännöintiliiton liittokokous hyväksyi alla olevat Isännöinnin eettiset ohjeet.

Hyvä isännöintitapa – tähän me sitoudumme

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • toimii tasapuolisesti
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen,
 • eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

Lähde www.isannointiliitto.fi