Ostolaskut ja laskujen sähköinen kierrätys

Haluatko siirtää ostolaskujen käsittelyn ja maksatuksen tilitoimistolle?

Meillä on mahdollista vastaanottaa sähköiset verkkolaskut ja paperilaskut. Ostolaskujen tarkistuksen voit hoitaa normaalilla tietokoneella ja internet yhteydellä.

Ostolaskujen kierrätys

Saat säästöä sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn siirtymisellä. Siirtymällä sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn säästät laskujen käsittely ajassa työtunteja, jota kautta euromääräinen säästö laskua kohti on huomattava.

Sähköinen ostolaskujen kierrätys soveltuu niin pienille kuin suurille yrityksille. Laskut laitamme sähköisesti tarkastajalle, joka tekee tarvittavat merkinnät laskulle, jonka jälkeen laskun hyväksyjä hyväksyy laskut. Yrityksen toimintamallista riippuen laskun tarkastuksen ja hyväksynnän voi tehdä yksi henkilö tai se voi jakautua kymmenille eri henkilöille. Hyväksynnän jälkeen tilitoimisto hoitaa laskujen maksatuksen. Laskujen kierrätys, tiliöinnit yms. käytäntö ja työnjako sovitaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ostolaskuja voit myöhemmin tarkastella suoraan kirjanpidosta.*)

  • ostolaskujen käsittely
  • ostolaskujen kierrätys
  • saapuvien sähköisten- ja paperilaskujen käsittely
  • yrityksellesi oma PL-osoite laskuja varten
  • laskujen skannauspalvelu
  • laskujen hyväksyntä Internetin välityksellä
  • kustannuspaikka ja projektiseurannat
  • kierron aikana mahdollista lisätä liitteitä laskulle
  • sähköpostilla muistutus saapuneesta laskusta
  • maksatus

*) Raportointiin voit halutessasi sopia palvelun jonka avulla voit lukea yrityksesi raportit Internet-selaimella SSL-yhteyden kautta, sinulle riittää tämän käyttämiseen pelkkä Internet-selain ja Internet-yhteys. Pääset selaamaan kirjanpitoaineiston ja siitä ”porautumaan” aina tositteisiin asti. Myös osto- ja myyntilaskujen kuvat löytyvät kirjanpidon sähköisestä arkistosta.