Isännöinti Helsinki

Isännöintiliitto

Tilipaikka on asiakasta lähellä oleva ja luotettava isännöintitoimisto. Kysy tarjousta ja sovi tapaaminen: Isännöinti Helsinki – Pekka Peltonen, isännöitsijä, IAT, ITS®-TEK II, ins. puh. 010 239 1001, pekka.peltonen@tilipaikka.fi

Isännöinti Helsinki, Toimimme koko pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa

Panostamme isännöintiin Helsingin alueella juuri Teidän taloyhtiöönne, meiltä saa joustavan ja luotettavan isännöintipalvelut. Sovitut asiat tehdään, sovituissa aikatauluissa onpa sitten kyseessä normaalit hallinnollisen isännöinnin tehtävät tai vaativammat korjaushankkeet aina tarjouskilpailutuksesta takuuajan hoitamiseen.

Isännöintipalvelu sisältää taloyhtiönne operatiivisen johtamisen yhtiönne etujen mukaisesti. Taloyhtiön arvon säilymisen kannalta on oleellista hoitaa taloyhtiön asiat ammattitaitoisesti. Rakennamme yhteiset linjaukset tiiviissä yhteistyössä osakkaiden ja hallituksen kanssa. Isännöinti on ennen kaikkea asiantuntijapalvelu ja siihen sisältyy mm. taloyhtiön asioiden valmistelu, esittely hallitukselle ja yhtiökokoukselle. Isännöitsijä hoitaa sovittujen päätösten toteuttamisen.

Isännöinnissä on tärkeää huolehtia, että tehdyt päätökset noudattavat yhtiön yhtiöjärjestystä ja alalla vallitsevia lakeja.

Mitä kaikkea isännöintiin sisältyy?

Isännöitsijä on yhtiön asiantuntija, joka ottaa huomioon työhön sisältyvät hyvin monen alan tehtävät. Käytämme sovittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita omien resurssien lisäksi tilanteen niin vaatiessa.

Isännöintiin sisältyy mm. taloussuunnittelu ja seuranta, kirjanpito, tilinpäätös, lainojen hoito, taloyhtiön maksuliikenne, vastike- ja vuokravalvonta sekä talon teknisen elinkaaren hallinta. Toteutamme taloushallinnon samassa ohjelmistossa itse, jolloin taloushallinnon raportit ja valvonta ovat ajan tasalla. Käytössämme on nykyaikainen isännöintisovellus Visma Fivaldi, joka kattaa kaikki isännöintiohjelman tarpeet. Ohjelmasta saa suoraan kaikki tarvittavat dokumentit, kuten lainaosuus- ja vastikelaskelmat. Käyttämällä yhtä järjestelmää vältetään useaan kertaan kirjaamisia ja tiedot ovat aina ajan tasalla. Hallituksella on myös halutessaan suora pääsy taloyhtiön raportteihin.

Myös taloyhtiön omat nettisivut on käyttöönotettavissa suoraan ohjelmistostamme.

Hyvän maineen omaava ja ammattitaidolla hoidettu yhtiö kiinnostaa osakkeiden ostajia ja näin ollen nostaa osakkeiden jälleenmyyntiarvoa.

Sopimuksemme noudattaa Isännöintipalvelujen yleisiä sopimusehtoja ISE 2007 ja Suomen Kiinteistöalan Kustannus Oy:n isännöintitehtäväluetteloa.

Isännöinti Helsinki, ota yhteyttä pekka.peltonen@tilipaikka.fi