Bisnesenkelihuojennus

Yksityishenkilö, joka sijoittaa listaamattomaan, pieneen, alle 6 vuoden ikäiseen osakeyhtiöön uutta osakepääomaa, saa vähentää pääomatuloistaan 50 prosenttia tekemänsä sijoituksen määrästä.

Vähennyksen saa 10 000-150 000 € suuruisten sijoitusten perusteella. Vähennyksen määrä voi täten olla 5 000- 75 000€.

Laki tuli voimaan 15.5.2013 ja verohuojennus  koskee jotka on tehty vuosina 2013-2015.

Pitää myös muistaa että verohuojennus palautuu sijoittajan tuloon verotuksessa silloin, kun sijoituksen perusteella saadut osakkeet myydään tai kun niistä muuten luovutaan.